Quản lý khủng khoảng

Quản lý khủng khoảng

Quản lý khủng khoảng 1. Mục đích Chương trình huấn luyện nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản cần có để có thể làm...

Nâng cao tàu hoá chất

Nâng cao tàu hoá chất

Nâng cao tàu hoá chất 1. Mục đích Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng...

TIN XEM NHIỀU.

TIN MỚI.