Thư ngỏ

Kính gửi:      – Quý công ty Vận tải biển

– Các anh em thuyền viên, học viên

Là một trong hai cơ sở huấn luyện thuyền viên được thành lập từ năm 1993 theo quyết định của Bộ GTVT, Trung tâm nhân lực và huấn luyện hàng hải – Đại học GTVT TP Hồ Chí Minh đã đồng hành và huấn luyện rất nhiều thế hệ thuyền viên giỏi, thành đạt phục vụ công cuộc vươn ra biển lớn của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua.

Nhận thức rõ về mặt bằng chất lượng thuyền viên Việt Nam hiện nay và vai trò, trách nhiệm của một cơ sở huấn luyện thuyền viên trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng thuyền viên, chúng tôi đã chủ đồng rà soát lại chương trình huấn luyện, quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên một cách toàn diện và có chiều sâu.

Với mục đích hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm một địa chỉ huấn luyện uy tín, chúng tôi xin giới thiệu và công bố chính thức website và fanpage của Trung tâm nhằm chủ động cung cấp các sản phẩm huấn luyện và tiện ích hỗ trợ đăng ký các khóa học huấn luyện trực tuyến phù hợp với các chức danh làm việc trên tàu biển. Thông tin chi tiết về website và fanpage của Trung tâm như sau:

Sự đồng hành của quý vị sẽ là nguồn động viên lớn để chúng tôi luôn cải tiến và sáng tạo, hướng đến nâng cao chất lượng thuyền viên Việt Nam. Kính chúc quý vị sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/09/2018

TM. TRUNG TÂM NHÂN LỰC VÀ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI

                   (Giám đốc)

 

NGUYỄN PHƯỚC QUÝ PHONG