Giới thiệu chung

Trung tâm nhân lực và huấn luyện hàng hải Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM được thành lập theo quyết định số 308 QĐ/TCCB-LĐ ngày 04/03/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã và đang đổi mới toàn diện từ đội ngũ huấn luyện viên tới chương trình huấn luyện để quyết tâm tạo ra các sản phẩm huấn luyện thực sự chất lượng, đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển kinh tế biển, đáp ứng được yêu cầu mới của ngành đi biển.

Hiện nay Trung tâm cung cấp tất cả các khóa huấn luyện theo các quy định của Công ước quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện cấp bằng và trực ca cho thuyền viên (STCW 1978 sửa đổi năm 2010) và các khóa huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ khác theo yêu cầu của IMO, ILO, OCMF, IMCA, TMSA cho hàng vạn sĩ quan thuyền viên đang làm việc trên các đội tàu biển quốc tế và trong nước.

Chúng tôi xác định vai trò và trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công nghiệp hàng hải Việt Nam và nhất quán trong định hướng phát triển này.

Ngoài các khóa học theo quy định, chúng tôi nhận thiết kế và triển khai các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu, cung cấp dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ hàng hải, xây dựng các phần mềm hàng hải.

Vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi

TRUNG TÂM NHÂN LỰC VÀ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 2, đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh  (Tấng 1 nhà D. Đi cổng đường D5)
Tell: (08) 38982806,              Fax: (08) 35126687,               Hotline: 0901.802.336
Email: mtc@ut.edu.vn | Website: http://mtc.ut.edu.vn

Fanpage: TRUNG TÂM NHÂN LỰC VÀ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI – TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. Đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên

TT Họ và tên Học hàm học vị Chức danh đã đảm nhiệm Cơ quan
1 Nguyễn Phước Quý Phong TS Thuyền trưởng Giám đốc TT
3 Nguyễn Văn Thư PGS.TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
4 Nguyễn Xuân Phương PGS.TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
5 Nguyễn Phùng Hưng PGS.TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
6 Lê Văn Ty TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
7 Nguyễn Ngọc Tuấn KS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
8 Nguyễn Xuân Thành TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
9 Nguyễn P. Quý Phong TS Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
10 Phạm Ngọc Hà Th.S Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
11 Nguyễn Văn Cang Th.S Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
12 Hồng Tấn Giầu Th.S Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
13 Nguyễn Ngọc Duyệt Th.S Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
14 Vũ Quốc Sang Th.S Thuyền trưởng Đại học GTVT TP HCM
15 Lê Văn Vang TS Máy trưởng Đại học GTVT TP HCM
16 Nguyễn Hữu Sơn PGS.TS Máy trưởng Đại học GTVT TP HCM
17 Nguyễn Hữu Khương PGS.TS Điện trưởng Đại học GTVT TP HCM
18 Ngô Duy Nam TS Máy trưởng Đại học GTVT TP HCM
19 Nguyễn Duy Trinh TS Sĩ quan máy Đại học GTVT TP HCM
20 Bùi Hồng Dương TS Máy trưởng Đại học GTVT TP HCM
21 Võ Công Phương TS Điện trưởng Đại học GTVT TP HCM
22 Vũ Thị Lan Anh Th.S TAHH Đại học GTVT TP HCM
23 Nguyễn Thị Mỹ Châu Th.S TAHH Đại học GTVT TP HCM
24 Lê Anh Khoa KS TAHH Đại học GTVT TP HCM
25 Trần Văn Thức Th.S, NCS Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng tàu
26 Nguyễn Hải Nam Th.S Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP. HCM
27 Trần Trung Quốc Th.S Thuyền trưởng Giám đốc Cty Nhật Việt
28 Phạm Văn Minh Th.S Hoa tiêu NH Cty Hoa tiêu KV I
29 Lăng Tiến Dũng KS Thuyền trưởng VLCC Vosco, Wilhemsen,Vinalines
30 Cổ Tấn Anh Vũ Th.S, NCS Trưởng phòng Đại học GTVT TP HCM