Liên hệ

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Số 2, đường D3, Văn Thánh Bắc, Phương 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38982806 – Fax: (08) 38982806. Hotline:0901802336
Email:mtc@ut.edu.vn– Website:http://mtc.ut.edu.vn

Cách đi: Lầu 1, Nhà D, Cổng sau Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

: đường D5, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh